دوره‌های آموزشی موسسه آرتمن

کارگاه بازیگری
مقابل دوربین

با امید شمس

مقدماتی | پیشرفته |‌ تکمیلی
هر ترم، ١٢ جلسه ۴ ساعته
پنجشنبه‌ها، ساعت ۱۷ الی ۲۱
ظرفيت: 35 نفر

کارگاه بازیگری
مقابل دوربین

با امید شمس

مقدماتی | پیشرفته |‌ تکمیلی
هر ترم، ١٢ جلسه ۴ ساعته
پنجشنبه‌ها، ساعت ۱۷ الی ۲۱
ظرفيت: 35 نفر